Świadczenie zdrowotne dla nauczyciela

termin składania: do 20 maja lub do 20 listopada 

miejsce złożenia: Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych

Wniosek:

pdf ikona

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/308/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA

 

Postępowanie o awans zawodowy dla nauczyciela

termin składania: sesja letnia do 30 czerwca, sesja zimowa do 31 października

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona

 

 

Refundacja kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

termin: w ciągu 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

 Wniosek:

pdf ikona

 Załączniki: pdf ikona

pdf ikona

pdf ikona

 

 

 

          Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjanym

(Stypendium Szkolne / Zasiłek Szkolny)

termin składania: do 15 września

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona

 

Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów szkolnych

termin składania: do 30 września 

miejsce złożenia: placówka oświatowa ucznia

Wniosek:

pdf ikona 

Skierowanie ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej

termin składania: rok szkolny 

miejsce złożenia: placówka oświatowa ucznia, Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej

termin składania: rok szkolny 

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

Zasady zgłaszania: 
pdf ikona

Wniosek:

pdf ikona

Oświadczenie w sprawie opieki w trakcie przewozu:

pdf ikona

Oświadczenie do celów zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej:

pdf ikona