Świadczenie zdrowotne dla nauczyciela

termin składania: do 20 maja lub do 20 listopada 

miejsce złożenia: Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych

Wniosek:

pdf ikona

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/308/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA


 

Postępowanie o awans zawodowy dla nauczyciela

termin składania: sesja letnia do 30 czerwca, sesja zimowa do 31 października

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona