Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjanym

(Stypendium Szkolne / Zasiłek Szkolny)

termin składania: do 15 września / rok szkolny

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona


Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów szkolnych

termin składania: do 30 września 

miejsce złożenia: placówka oświatowa ucznia

Wniosek:

pdf ikona


Skierowanie ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa

termin składania: rok szkolny 

miejsce złożenia: placówka oświatowa ucznia, Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona


Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej

termin składania: rok szkolny 

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

 

 Zasady zgłaszania:   Wniosek:  Oświadczenie w sprawie opieki w trakcie przewozu: Oświadczenie do celów zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej: 
pdf ikona pdf ikona pdf ikona pdf ikona