Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjanym

(Stypendium Szkolne / Zasiłek Szkolny)

termin składania: do 15 września

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona

 

Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów szkolnych

termin składania: do 30 września 

miejsce złożenia: placówka oświatowa ucznia

Wniosek:

pdf ikona 

Skierowanie ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej

termin składania: rok szkolny 

miejsce złożenia: placówka oświatowa ucznia, Urząd Miejski w Wejherowie

Wniosek:

pdf ikona

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej

termin składania: rok szkolny 

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

Zasady zgłaszania: 
pdf ikona

Wniosek:

pdf ikona

Oświadczenie w sprawie opieki w trakcie przewozu:

pdf ikona

Oświadczenie do celów zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej:

pdf ikona