Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2017 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIIk/XXVII/302/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie i funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Wejherowa.
Terenem działania jest obszar administracyjny Gminy Miasta Wejherowa.
Zadaniem Centrum jest prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa. 
WCUW prowadzi obsługę trzydziestu placówek oświatowych:

Samorządowych:

Przedszkola Samorzadowego nr 2

Szkoła Podstawowa nr 5 

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 11

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 


Niesamorządowych:

punktów przedszkolnych - 4

przedszkoli - 18

szkół - 3