Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2017 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIIk/XXVII/302/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie i funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Wejherowa.

Terenem działania jest obszar administracyjny Gminy Miasta Wejherowa.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa. 

Obecnie WCUW prowadzi obsługę 33. placówek oświatowych:

Samorządowych:

Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

Przedszkola Samorzadowego nr 2

Niesamorządowych:

szkół - 3

przedszkoli - 20

punktów przedszkolnych - 4