Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych, przy ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo,
    e-mail: centrum Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 738 66 00
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą;w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195,
    e-mail:;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 677 71 37
3. Celem zbierania danych jest prawidłowa realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit a,b,c „RODO”) i wyłącznie w celu wypełniania zadań ustawowych
    lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie
    udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
    zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja warunków umowy.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz
    podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
    obowiązującego prawa
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy.

Inspektor Ochrony Danych
Dorota Syldatk, tel. 58 677 71 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.