przyjmowane są do 20 listopada 2024 roku. 

Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie nauczyciela (nie starsze niż 3 miesiące w dniu złożenia wniosku),

  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury lub rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia).

 POBIERZ WNIOSEK