W ciągu 3 miesięcy od zdania egzaminu przez pracownika młodocianego należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim, jeżeli młodociany zamieszkuje na terenie miasta Wejherowa.

 POBIERZ WNIOSEK