Refundacja kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

termin: w ciągu 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego

miejsce złożenia: Urząd Miejski w Wejherowie

 Wniosek:

pdf ikona

 Załączniki: pdf ikona

pdf ikona

pdf ikona